Registration of conference participants

List of reports

Submitted abstracts (eng)

Submitted abstracts (rus)

Past events

Poster

4th International Conference on Stochastic Methods (2019)


The conference will be held from 2 to 9 June 2019. We invite you to take part in the conference.


CONFERENCE ORGANIZERS:
Don State Technical University, Steklov Mathematical Institute of RAS,
Lomonosov Moscow State University, RUDN University, NOVA School of Science and Technolology of NOVA University Lisbon.

ORGANIZING COMMITTEE:
Chairman: A.N. Shiryaev.
Vice-chairmen: I.V. Pavlov, A.S. Holevo
Members: B. Meskhi (Rector of DSTU), A.V. Bulinski, E.V. Burnaev, D.M. Chibisov, E. Eberlein, M.L. Esquivel, V.Yu. Korolev, V.V. Mazalov,
V.P. Mikka, A.A. Muravlev, A.A. Mogul’skii, F.S. Nasyrov, K.E. Samuilov, V.V. Shamraeva, S.Ya. Shatskikh, T.B. Tolozova, M.V. Zhitlukhin.

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE:
Chairman: I.V. Pavlov.
Members: A.G. Danekyants, N.V. Neumerzhitskaia, I.V. Tsvetkova, S.I. Uglich, T.A. Volosatova.

SCIENTIFIC COMMITTEE
Chairman: A.N. Shiryaev
Vice-chairmen: A.A. Gushchin, P.A. Yaskov
Members: V.I. Arkin, V.I. Bogachev, Yu.E. Gliklikh, I.A. Ibragimov, Yu.M. Kabanov, S.B. Klimentov, A.A. Novikov, S.M. Pergamenchtchikov, D.B. Rokhlin, M. Schweizer, V.G. Spokoiny, A.I. Sukhinov, V.V. Ulyanov, V.A. Vatutin, L.Yu. Vostrikova, E.B. Yarovaya.

THE INFORMATION ON THE CONFERENCE
4th International Conference on Stochastic Methods will be held from 2 to 9 June 2019 in the village of Divnomorskoye (near Novorossiysk) on the Black Sea coast.

Academician of RAS A.N. Shiryaev

Professor I.V. Pavlov

WELCOME TO OUR CONFERENCE!